Minder leugens

Minder leugens

Minder leugens

Aangezien de auto-industrie gevaarlijke voertuigen maar blijft aanprijzen in reclamespots, roepen wij op tot een regulering van autoreclame.

Elk jaar, rond januari en het autosalon, worden onze openbare ruimtes en digitale platforms overspoeld door reclame voor SUV’s, Sport Utility Vehicles. 

De boodschappen die door deze advertenties worden verspreid, houden allerlei mythen in stand:

🛡

SUV’s bieden meer veiligheid

Autofabrikanten gebruiken het zogenaamde veiligheidsargument om te rechtvaardigen dat de verkochte auto’s steeds groter en zwaarder worden.

Maar die zogenaamde garantie geldt niet voor andere weggebruikers. Volgens een onderzoek van het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) zijn SUV’s dodelijker voor voetgangers. Dit zijn ze bovendien ook voor inzittenden van andere auto’s en de eigen inzittenden bij ongevallen met één voertuig. (Bron: Autoplus)

Meer informatie in ons punt Meer veiligheid!

💭

SUV’s bieden perfectie en vervullen uw dromen

Veel autoreclames geven de misleidende boodschap dat een auto perfectie biedt en toegang geeft tot een droomlandschap, maar de realiteit is helemaal anders. In België stonden Brusselaars in 2019 gemiddeld 195 uur in de file. Studies hebben ook aangetoond dat verkeersopstoppingen niet alleen voor tijdverlies zorgen, maar ook een belangrijke bron van stress vormen. Bovendien kosten ze bedrijven veel geld.

Statistieken tonen aan dat auto’s gemiddeld 95% van de tijd geparkeerd staan. Deze realiteit staat dus heel ver van het ideaal dat door reclame wordt gepromoot.

🌎

SUV’s kunnen ook een antwoord zijn op de klimaatcrisis

In 2019 toonde onderzoek van het International Energy Agency aan dat SUV’s de op één na grootste bijdrage leverden aan de wereldwijde toename van koolstofdioxide-emissies in de afgelopen tien jaar, en daarmee alle scheepvaart, luchtvaart, zware industrie en zelfs vrachtwagens overschaduwden. (Bron : The Guardian)

Bovendien is een elektrische SUV, waarvan beweerd wordt dat hij klimaatvriendelijk is, des te vervuilender, juist omdat hij zo groot is. De productie van deze voertuigen (inclusief batterijen) genereert grote hoeveelheden CO2 en verbruikt erg veel  grondstoffen, waarvan sommige zeldzaam zijn. Bovendien worden ze onder dramatische sociale en onveilige omstandigheden geproduceerd. En hoewel de uitlaat geen verontreinigende stoffen meer uitstoot komen er nog altijd schadelijke stoffen vrij zoals fijne deeltjes door het remmen, bandenslijtage, schade aan de weg, enz. (Bron: IEW)

💥

SUV’s staan synoniem aan kracht

Nee, nee dat staan ze niet. De marketing van SUV’s is slechts een manier om meer aan de consument te kunnen verkopen. Deze marketing keuze van de producenten zorgt dat er meer winst gemaakt kan worden.

Over een aantal jaren zullen de SUV’s die vandaag verkocht worden doorstromen naar de tweedehandsmarkt, ten koste van stadsauto’s en sedans. Dit zal gevolgen hebben voor de kosten van autobezit voor gezinnen met een laag inkomen, aangezien SUV’s zwaarder zijn en meer brandstof verbruiken. De SUV-isering van de tweedehands markt zal daardoor mogelijks grote gevolgen hebben voor de koopkracht van gezinnen met een laag inkomen en zal op die manier mogelijks ook de sociale kloof vergroten.

💸

Super marketing

Omdat de advertenties niet alleen misleidend zijn, maar ook een aanzienlijke invloed op de verkoop van dit soort voertuigen hebben. “De CEO’s van de auto-industrie hebben een akkoord bereikt en kondigen dit schaamteloos aan, met valse argumenten: auto’s in het A-segment, d.w.z. stadsauto’s van bescheiden afmetingen, moeten verdwijnen omdat ze niet winstgevend zijn.” (Bron: IEW)

De gretigheid waarmee deze grote, zware voertuigen gepromoot worden heeft gevolgen voor de aanwezigheid van deze modellen in het wagenpark. Dit is nog meer het geval in welvarende stedelijke gebieden, zoals blijkt uit een studie van New Weather en Chronos. Meer dan twee derde van de SUV’s wordt verkocht aan mensen die in kleine en grote steden wonen. (Bronnen: New Weather et Chronos)

Volgens een persbericht van Pierre Ozer Research Fellow, Climatologist, The Hugo Observatory, ULiège: “zou de promotie van SUV’s de significante stijging kunnen verklaren van het aandeel van voertuigen met een hoge CO2-uitstoot in de huidige periode (na COVID-19). Terwijl de verkoop van SUV’s al vijftien jaar gestaag toeneemt (van 6,1% in 2005 tot 39,1% in 2019) (41,88 in 2020, noot van de redactie), bedraagt het aandeel van de reclame voor deze voertuigen momenteel 61,1% (fig. 2). Deze SUV’s zijn echter niet alleen gevaarlijker voor de actieve weggebruikers, maar ook vervuilender dan de rest van het gepromote wagenpark (+42,4% van g CO2/km volgens de advertenties na COVID-19)”. (Bron: Pierre Ozer)

✋🏻

STOP!

Daarom vinden wij het van groot belang de politiek te vragen deze autoreclame te reguleren.

👇🏻